Kategoriarkiv: historia

Historisk tillbakablick: 1957 / invigning av den nya skolan i Skottorp

1957 var året då Skottorps nya skola på Lärarevägen invigdes. Skolan hade tagit nästan två år att bygga. Den tidigare skolan hade legat på Strandvägen 4 och byggnaden finns kvar än idag. Fotot nedan visar den första klassen på den nya skolan. Min far, Bo Karlsson, syns som fjärde person längst fram, från vänster.

Skottorps nya Skola. 1957. Första året i den nya skolan.

Skottorps nya Skola. 1957. Första året i den nya skolan. Idrottshallen som idag finns till höger där cykelställen står på bilden byggdes först 1977. Foto: Knut Karlsson.

1977 utökades skolans lokaler ytterligare genom att idrottshallen och den södra lägre byggnaden byggdes till.

 Vad hände med den gamla skolan på Strandvägen?

Den förra skolan på Strandvägen stod länge utan ägare och för hot om rivning. Det beslutades faktiskt om rivning, men detta beslut revs upp. Idag är byggnaden privatbostad.

Skottorps gamla skola. Artikel i Laholms Tidning.

Skottorps gamla skola. Bild från Laholms Tidning.

På bilden nedan från 1989 syns den gamla skolan. Notera skylten ”bibliotek” som upplyser om skolbiblioteket som var inrättat i källaren.

Skottorps gamla skola. 1989. Foto: Thomas Karlsson.

Skottorps gamla skolan, 1989. Foto: Thomas Karlsson.

Nedan: Den gamla skolbyggnaden idag. Foto via Google / Street view.

Visa större karta

Text: Thomas Karlsson

Läs mer om Skottorps skolhistoria här.