Fiber

161117: Beslutet att det kommer byggas för fiber i vårt område är fattat. Ip Only har nu sökt lov hos Trafikverket för att få gräva i deras vägar i kommunen. Vi kommer i nästa steg jobba med markavtal för dem markägare som berörs av bygget.

160909: Den 13 september kl. 18:30 i Solbacken, Edenberga, kommer  Ip Only hålla ett informationsmöte kring fördelarna med fiber, samt att man har möjlighet att komma dit och ställa frågor. Sprid detta till vänner, grannar och bekanta som fortfarande känner sig osäkra vad gäller fiber.
För att anmäla intresse kan du fylla i en intresseanmälan som du kan ha fått i posten. Kontakta byalaget (skottorpsbyalag@gmail.com) om du behöver en intresseanmälan. Annars kan du, i dem flesta fall, fylla i din intresseanmälan via http://origin-www.ip-only.se/privat/

Fiber går framåt! För postnummer 301205, har vi kommit upp i över 70% anmälda för fiber. Vilket är superbra!!
För postnummer 31296 går det framåt. Vi har lite fler att jobba på här. Det är ett stort område som sträcker sig upp till Mellby och 24:an, och mot Vallberga. Vi ligger i dagsläget på en anslutningsgrad på ca 34%. Det är en bit på vägen men vi måste bli fler!!!
I hela projektet för fiber i södra Laholm (innefattar postnr 31295, 31296, 31297, 31298), ligger anslutningsgraden just nu på 47%.

160706: Imorgon torsdag, 7/7, kl 19:30 kommer Ip-only hålla i ett informationsmöte i Skottorpsskolans matsal. Dem kommer berätta bl.a. om hur fastigheten påverkas av fiberbygget, bredbandsmålet i Sverige, fördelarna med Ip-only och tidsplan för projektet.
Oavsett om man tänker ansluta sin fastighet eller inte så är det bra att komma och lyssna då alla kommer beröras av detta projekt.
Alla är välkomna!

För att anmäla intresse kan du fylla i en intresseanmälan som du kan ha fått i posten. Kontakta byalaget (skottorpsbyalag@gmail.com) om du behöver en intresseanmälan. Annars kan du, i dem flesta fall, fylla i din intresseanmälan via http://origin-www.ip-only.se/privat/

160620: Nu börjar det hända saker vad gäller fiber i Skottorp. Region Halland har för en tid sedan beslutat att alla hushåll i regionen skall ha fiber innan 2020.

IP-only och Region Halland har tecknat avtal som innebär att alla fastigheter på landsbygden i Halland kommer erbjudas fiberanslutning. Summan för samtliga är 19 900 kr inkl. moms. Detta gäller ALLA, och fiber kommer in i väggen på fastigheter.

Vi måste hjälpas åt att se till att så många som möjligt anmäler sitt intresse och tecknar avtal, och vi i byalaget kommer inom kort att börja med markägaravtal för dem som äger mark där fiberkabeln skall grävas ner.

Fördelar med Fiber
Varför fiber?
Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för yttre störningar såsom ex åska, storm.
Det är lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling.
Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren.
Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt.
Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt.
Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer (de som levererar internet, tv och telefoni).
Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning (enligt mäklarna).
Telefoni
Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.
Billigare telefontjänster.
Du kan fortfarande använda din
vanliga tonvalstelefon (13 knappar), däremot din gamla analoga fingerskivtelefon fungerar inte i ett digitalt nät.
Internet
Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten.
Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.
Snabb nedladdning av digital media m.m.
Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi).
Ger stabilt trådlöst nätverk .
TV
Perfekt mottagning.
Klarar HDTV och 3D format.
Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play .
”Video on demand”, videobutik på nätet.
Varför inte alternativ teknik?
ADSL – Otillräcklig kapacitet i en snar framtid – Beroende av kopparnät – Känsligt för väderpåverkan – Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer.
Mobilt bredband 3G och 4G
Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt – Känsligt för väderpåverkan – Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet – Kostsamt att bygga ut på landsbygden – De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G – Masterna kan inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till masten.